Monday, October 03, 2005

A great person who has been forgotten

నిన్న,యీ రోజు పేపర్లు వాటి అమూల్యమైన వార్తల మధ్యలో వున్న చిన్నపాటి ఖాళీ లో
గాంధీ జయంతి అని రాస్తే కొంత సంతోషిచటం కన్నా బాధ వేసినది.

గాంధీ మీద నా గౌరవం ఎంత అని పక్కన పెడితే,అదే రోజు ఇంకో ప్రముఖుడు,మన రెండవ ప్రధాని,భారత రత్న గ్రహీత,మచ్చలేని రాయకీయ నాయకుడు,"జై జవాన్‌, జై కిసాన్‌" అన్న అద్భుతం అయిన slogan ఇచ్చిన ఒక మహనుభావుడి పుట్టిన రోజున అయన కోసం ఇంకో వాక్యం అయినా రాయలేని పత్రికల మీద జాలి కలిగింది.

భారతీయ స్వాతంత్ర సంగ్రామం ఖచ్చితం గా గాంధీజీ అహింసా వాదం వల్లనే వచ్చినది అంటే ఒప్పుకోలేను

ఎంతో మంది విప్లవవీరులు
ఎంతో మంది వీర మాతలు
రేపటి ప్రజల బతుకు కోసం
అసువులు బాసి నింగికి ఎగసిన వాళ్ళ సమిధల పొగలు
వెరసి ఎన్నో జైత్రయాత్రలు
వాళ్ళ త్యాగాలు నేటి స్వాతంత్ర ఫలాలు
అలాంటి వారిని తలవటం కనీస ధర్మం

okie here i am talking about this person
do you remember him?
yeah physically a shorter man,but morally and metally he was much
taller than many.He was none other than Sri Lal Bhadur Sastry.

what i am trying to say is the whole indian freedom struggle was carried
by bunch of great ppl like Madan mohan malaviya, Tilak,Nehru, Gandhi,
Bhagat singh,Subhash chandra bose,Sardar Vallabhbhai Patel,
Moulana Abul Kalam Azad, Rajendra Prasad, Rajagopala chary, Bharathiyaar, And Lal Bahadur Sastry etc etc none to be forgotten.

anyway am remembering and honouring great personalites and praying
for more sharstries to be awaken & born to save & raise India.

BTW,Indian Govt released 3 postal stamps on sri sastry.Stamp Issue Date : 26/01/1966
Postage Stamp Dinomination : 0.15
Mourning Issue. Issued in 1966'Jai Kisan'. Issued in 1967 on First Death Anniversary.

8 comments:

yadbhavishya 2:36 AM, October 04, 2005  

anveshi, lal bahadur mida upanyasinchinanduku santosham... eenadu kooda rajakeeyam ane oka koopam lo taamaraaku meeda neeti bottu vale nilichi vikasinchina oka marapurani kamalam aayana...

నా బ్లాగ్ చదివినందుకు కృతఙ్తలు... మరల తప్పకుండా వస్తూ ఉంటాను !

Yoga 8:01 AM, October 04, 2005  

Anveshi,
What you say is realy true...
I am not sure if you heard this. I got this mail.
People who have joined Lalbahadur Shastrs' call to fast one day to save food grains have a proud moment to break the fast recently...
Indian govt donated about $50million to US for aid when during the 65 war US denied food aid to India, supporting Pakistan...

And btw, your poem was good as usual.
You might want to join the yahoo group:
www.groups.yahoo.com/group/kavita-o-kavita
I started it recently to network amond amateur and young poets. You can join it. I made it free entry without invitation for the time being. If you have difficulties joining it let me know.
Yoga

K.Virabhadra Sastri 2:02 PM, October 06, 2005  

Yes u r 100% correct. It is really pathotic to see our leaders who talk of Gandhiji only on Oct.2nd. but never talk about Lal bahadur Sastry, a simple couregeous leader who stood for morality and principles. I know he has resigned as Rly. Minister taking the responsility for Ariyalur train accident. Who else did like that now a days? These so called demoratic leaders crave for power at the cost of party's principle.
I appreciate your concern. -sastri-

anveshi 10:11 PM, October 06, 2005  

Thanks to all for visiting my blog.

@yadhavishya Garu,
yeah you are right, today's politics are very cheap.

@yoga ji
Look beyond 10 years
where US will stand and where India will stand
am lil busy and will join that group today and let u know.:)

@virabhadra sastry garu,
if today's minsiters are to follow sastri's way,
i think entire politicians are to resign from power.
& today's corrupt ministers should not compared with great leaders

K.Virabhadra Sastri 3:39 AM, October 07, 2005  

Ofourse that is also true.
Can we see the pure democracy in the world in general and in India in paticular.
However. let us remind our present and future genration about the sacrifice made by our noble leaders in acheiving independance and also their ideals for a democratic government

Anonymous,  6:29 PM, November 07, 2005  

You are right! I know some of my older cousins still continue their fasting on Mondays which they have strarted when Shastriji urged people to fast in the 6o's.

Anonymous,  10:52 PM, September 28, 2010  

I must digg your post therefore more folks can see it, really useful, I had a tough time finding the results searching on the web, thanks.

- Murk

  © Blogger template Blogger Theme by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP