Wednesday, September 28, 2005

ప్రముఖుల హాస్యోక్తులు

నా తాత ముత్తాతల కాలం నాటి ప్రముఖుల హాస్యోక్తులు నేను చూసినవి విన్నవి కావు
పోని నా తతాలు దగ్గర అన్న సాహిత్య ఘోష్ఠి లలో వున్నానా అంటే
సెలవలో కూడా వచ్చే సంత్సరం మొదటి unit test నుండి first rankలు రావలి కదా
అందువల్ల అది కూడా జరగలేదు.

కాని తెలుగు సాహిత్యం 'ఎమిటో' వుంది దాని చదవాలి అని మొదలు పెట్టాక ఎమిటొ కాదు
'ఎంతో' వుంది అనిపిస్తుంది అది వేరే విషయం అనుకోండి

ఇంత ఉపోద్ఘాతము ఎందుకు ఆంటార ఇప్పుడు రాయ బోతున్నవై అన్ని స్వీయమైనవి కాదు,
ఒక రచయిత్రి తన ముందు మాటలో పేర్కొన్నట్టు యివి అన్ని పెద్ద font size లో "ట"
అని పెట్టుకోని చదువుకోవాలి సుమి.

అబ్బురి చమత్కారం,విశ్వనాధ వ్యంగ్యం,కట్టమంచి వెటకారం,చలం హాస్యం,శ్రీ శ్రీ వేళాకోళం ఇలా చాలా మంచి అరోగ్యకరమైన చలోక్తులు లో కొన్ని...

విశ్వనాధ వారి గాడిద జోకు

విశ్వనాధ వారు బందరులో వున్నప్పుడు ఒకాయన కొత్తగా వచ్చారుట.బందరు పట్టణం లో గాడిదల సంఖ్య ఎక్కువగా వున్నట్టు వుంది తోచి "ఏమండి మీ బందరులో గాడిదలు ఎక్కువల్లే వుందే "అన్నదు
సమాధానం గా విశ్వనాధ "అబ్బే ఇక్కడివి తక్కువేనండి బయటనుంచి వచ్చేవే ఎక్కువ " అన్నారు ట .

**

ఒకసారి జ్వరం తో మంచంలో వున్న "దుగ్గిరాల" వారిని పరామర్శించటానికి వెల్లిన
"దువ్వూరి సుబ్బమ్మ గారు" ఆయన్ను పలకరించి "జ్వరం ఎక్కువగా వుందా" అని అయన
చెయ్యిపట్టుకోని చుస్తుండగా
"అసలే జ్వరం తో బాధ పడుతువుంటే పైగా పాణిగ్రహణం కూడానా?" అని చలోక్తి గ అన్నారుట అంధ్రా రత్న

**

మల్ల వరపు విశ్వేశ్వర రావు గారి మధుకిల్లా కావ్యానికి ము౦దు మాట లో దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు ఇలా రాసారు

నీ రచనలు అన్ని పుస్తకరూపం లో రావాలయ్యా
నువ్వు కవివయ్యా
నేను ఎవరితోను ఇట్లా అనను
విశ్వేశ్వరరావు నిజం గా కవి

యి పంక్తులు చదివాకా సాహిత్య విదుషకిడిగా ప్రసిద్ధి కెక్కిన "జలసూత్రం రుక్మిణీ నాధ శాస్త్రి "చేసిన పేరడీ

సుబ్బారావు
నువ్వింక క్షవరం చేయించుకొవాలయ్య
నీ తల మాసిందయ్య
నేను ఎవరితోటి ఇట్లా అనను
సుబ్బారావు నిజంగా తలమాసిన వాడు
**

శ్రీ శ్రీ మహా ప్రస్థానం కి చలం యోగ్యతా పత్రం శీర్షికలో ముందు మాట రాసిన విషయం తెలిసదే ఆ యోగ్యతాపత్రం చాలా విలువైనది అని శ్రీ శ్రీ భావించినా ఒక interview లో "పిచ్చి రెడ్డి " అనే student అడిగిన ప్రశ్న &శ్రీ శ్రీ సమాధానం
Q : యోగ్యతాపత్రం చదివితే మహా ప్రస్థానం గీతాలు మరి చదవక్కరలేదు అనుకుంటా.దానికి మీరు ఎమి అంటారు?
Ans : మీరు సార్ధక నామధేయులు అంటాను.

**

SVR CVR college లో ఒక సారి principal Staff మీటింగు పెట్టి యి రోజు ఒకే సారి రెండు నెలల జీతాలు ఇస్తారు తీసుకొని వెళ్ళండి అనంగానే ఆంగ్ల బాషాధిపతి అయిన శ్రీ శాస్త్రి గారు Good news Good news అని కేరింతలు కొడుతుంటే అదే సమయంలో "విశ్వనాధ"వారు ఆడుగు పెడుతూ what is the good news of the that good news Mr.Sastry అనంగానే అతడు విషయం చెప్పగా "ఎవరయ్యా నీకు M. A english degree ఇచ్చినవాడు?degree of comparision తెలియని వానికి?

ఒక నెల అయితే good అనాలి రెండు నెలలు అయితే better అనాలి మూడు నెలలు అయితే best అనాలి కదా ఇలాగే చెపుతున్నావా పిల్లలలి పాఠాలు? అని చలోక్తి విసిరారు ట.

**
ఆంగ్ల శబ్ధ విన్యాసాలు చేయడం "కట్టమంచి" వారికి కరతలామలకం.ఒకసారి మద్రాసు railway station లో రైలు దిగుతుండగా ఒక పత్రికా విలేఖరి దూసుకోని వచ్చడు త వెంటనే reddy గారు "నాకిప్పుడు 'రిపొర్టరూ తో పని లేదు 'పోర్టరూ కావాలి అన్నారుట
**

Today's Picture :
సిరులొలికే చిన్నరీ
కల్లలెరుగని ఓ బుజ్జాయి
నీ మోము లో అమాయకత్వమోయి
కదిలించలేదు మీ అమ్మనోయి

Read more...

Tuesday, September 27, 2005

రామలక్ష్మి ఆరుద్ర గారి interview

ఒక journalist గా జీవితాన్ని ప్రారంభించి రచయిత్రిగా కొనసాగుతూ సామాజిక సేవ
ఎప్పుడూ తన ఆలోచలనలో ముందు వుండే ఆవిడ..
జీవిత భాగస్వామి శ్రీ ఆరుద్ర గారి కి తన అండదండలు అందించి తన వైవాహిక జీవితాన్ని ఎన్నొ మంచి memories తో నింపుకున్న శ్రీమతి రామలక్ష్మీ ఆరుద్రగారితో :
MAA TV పెళ్ళి పుస్తకం అనే program లో అవిడను interview చేసారు.

ఆరోగ్యం ఎలా వుంది అని మొదటి ప్రశ్నతో మొదలైన interview సారంశం

ఆరోగ్యం బానే వుంది కాళ్ళే బాగోలేవు అని
మా పెళ్ళి పుస్తకం program లో ఆరుద్ర గారి ఙ్ఞాపకాలతో అయన లేని లోటు తో
present life ఎలా lead చేస్తున్నారు అన్న దానికి సమాధానంగా
chennai నుంచి కొత్తగా hyderabad వచ్చారు అని ,ఒంటరితనం మొదట తెలియలేదు అని
తర్వాత tension of work,ఆవిడ sister ఆరోగ్యం బాగోలేదు ,పిల్లలు బెంగ
పడుతున్నారు అని hyderabadవచ్చారు అని

ఆరుద్ర పోయాడు అని తను ఎప్పుదు అనుకోలేదు అని అయనతో తన అనుబందం అలాంటిది అని
భార్యా భర్తల అనుబందం సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం మొదలుతో ఆగిపోయినది అని
ఆరుద్ర రోజుకి 18-20 గంటలు సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం కోసం పని చేసే వారు అని

ఆరుద్ర చాలా సరదా అయిన మనిషి అని ,1952 లో తన తొలి కధల సంపుటికి ఆరుద్ర ముందు మాట
రాసారు అని ,ఆరుద్ర కి ఆడవాళ్ళు అంటే చాలా గౌరవం అని అందుకే ఆరుద్రని చాలా
ఇష్ఠపడతారు అని చెప్తూ

మా నాన్న నన్ను మగ రాయుడు లాగ పెంచారు అని చిన్న వయసులో అవిడ sister కి పెళ్ళి అయిపోయినా తను చాలా కాలం దాక పెళ్ళాడాలని అనుకోలేదు అని చెప్తూ..

మరలా ఆరుద్ర గురించి చెప్తూ ఇలా quote చేసారు
"ఆరుద్ర మోచేతులు తోసుకుంటూ ముందరకు వెళ్ళే రకం కాదు" అన్నారు

వాళ్ళ పెళ్ళి అప్పట్లో first marriage under special marriages act క్రింద
1955 లో government pass చేసిన act ప్రకారం అంటే ఆ act క్రింద u need not change your religion or anything ట దాని క్రింద పెళ్ళి చేసుకుందాం అని అనుకున్నారుట
సరిగ్గా అప్పుడు శ్రీ శ్రీ కి పిచ్చి ఎక్కినది
అందరు అయనని పిచ్చాసుపత్రిలో పెట్టమంటే ఆరుద్ర చాలా ఎడిచాడు
శ్రీ శ్రీ ని పిచ్చాసుపత్రిలో పెట్టటమా?అని ఒక private hospital లో పెట్టారు చాల
costly hospital అని శ్రీ శ్రీ బయటకు వచ్చే సరికి పెళ్ళి కోసం దాచుకున్న డబ్బులు
అయిపోయాయి అని చెప్తూ....

అప్పుడు కేవలం12.50 rs ఇచ్చారు అని marriage certificate copy కోసం 2.50 ఇచ్చారు అని
ఆరుద్ర నాకు copy అక్కరలేదు కావాలంటే నువ్వు తీసుకో అన్నారు అని చెప్పారు.

మిగతా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు గా ఆరుద్ర తన దగ్గర 1000 rs చూస్తే 500 పుస్తకాలికి తీసుకునేవారు అని చనిపొయేదాక ఆరుద్ర అలాగే వున్నారు అని అరుద్ర చాలా అదృష్ట వంతుడు అని అది అందరికీ సాగదు అని చెప్తూ
అవిడను office లో అందరు fire brand అని matchstick అని అనే వారు అని ..అవిడ 40 మాటలు
మాటలాడితే ఆరుద్ర"ఉ", "అలాగే" ,"సరే"అని అనేవారు తప్ప ఆరుద్ర రెచ్చిపోడు ఒకటి రెండు మాటలు తప్ప అని...
అవిడకు తల గోడకి వేసి కొట్టుకునేంత కోపం వచ్చినా ....
"అయిపోయినదా?మనం భోజనం చేద్దామా" అనే వారు ట...

arguement ఆరుద్ర తో చెయ్యలేం..చాలా కష్టం.. అంతా అయ్యాక "నువ్వే correct లే
నేను అంత ఆలోచించలా" అని అనేవారుట
ఆ రోజుల్లో ఆరుద్ర కి lyrics రాసినందుకు 500 rs ఇచ్చే వారు అని..చెల్లని చెక్కులు
ధారాళంగా కూడ ఇచ్చేవారు అని తను కూడా అప్పుడు work చేసారు అని..

కూతురుకి ఆవిడ పోలికలు,ఆరుద్ర బుద్దులు వచ్చాయి అని డబ్బులు కి లెక్క చెప్పటం నామోషి
అయి ఆరుద్ర ని అడిగితే ...ఆయన సంపాదించే వరకు నా డబ్బులు తర్వాత mummy డబ్బులు she takes care of it ..నేనే mummy ని అడుగుతా నీకు ఎందుకు నామోషి అని చెప్పేవారు అని...

ఆరుద్ర జేబులో ఎప్పుడూ చిల్లి గవ్వ కూడ వుండదు బయటకు వెల్తుంటే నేను 100rs ఇస్తే
అవి సందు తిరిగేలోపల అయిపొయేవి. ఎవరన్నా ఆకలిగా వుంది sir అంటే చాలు ఇచ్చేసేవారు అని చెప్పారు.
పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు లో ఆరుద్ర పాత్ర ఎమీ లేదు.నేను చాలా తొందరగా పెళ్ళిళ్ళు చేసా అని ఆరుద్ర కి కోపం గా కూడా వుండేది

చివరిగా husband &wife relation లో ముఖ్యం గా friendship చాలా img అని
పెద్ద విషయాలఓ ఏకీ భావం ,చిన్న విషయాలలో కొట్టుకొని చావండి అంటే యీ
మల్లే పూలు బాలేదు అని కదంబం ఎంటి ఇలా వుంది అని అనుకొండి కాని ముఖ్యం అయిన విషయాలలో ఒక identity,equality గా వుండటం నేర్చుకోవాలి అని చెప్పారు.

-----*******-----

interview బానే వుంది కానీ....

ఆరుద్ర కన్యాశుల్కం పై "జరుక్‌ శాస్త్రి" లేపిన దుమారం కి గల కారణాలు చెప్తూ
ఒక article రాసారు .దానిలో అయాన చాలా clear గా ఆ time లో తను పెళ్ళి చేసుకుందాం
అనుకోటం శ్రీ శ్రీ ని చెన్నై తీసుకువచి hospital లో పెట్టటం మరో పక్క రామలక్ష్మి గారు కుడా 2 నెలలు తీవ్ర అనారోగ్యం తో వుండటం వల్ల తనాకి రొగుల మంచలా పక్కన సరిపొయినది అని రాస్తే యీ విషయం ని interview లో రామలక్ష్మి గారు అంటే పెళ్ళి అనుకున్నప్పుడు అవిడ కూడ sick అయినట్టు ఎందుకు చెప్పలేదు ??

ఏందుకో మరి !

Look At PPS Presentation

http://www.geocities.com/mail2anveshi/ramalakshmi.ppt


Today's Picture:
cricket బంతుల కోసం నీటమునిగిన చేదలు
బామ్మ చేజార్చిన మరచెంబులు
వాటి కోసం గాలం తో అగచాట్లు
అమ్మ తో రహస్య మంతనాలకి తిప్పలు
రహస్యంగా చేసిన సహసకార్యాలు
వేసవి కాలం మా ఇంటిముందు జానాలు క్యూలు
యి "నుయ్యి" చుట్టు నా చిన్నతనం ఙ్ఞాపకాలు !

Read more...

Sunday, September 25, 2005

India Gets 'Air Force One'India inducted three hi-tech executive jets that will be used to fly VVIPs like the president and prime minister within the country.

Defence Minister Pranab Mukherjee inducted two of the 135BJ Legacy jets made by Brazil's Embraer into the VIP Squadron of the Indian Air Force (IAF) during a ceremony at the Palam airbase in New Delhi.

The third jet was inducted into the aviation wing of the paramilitary Border Security Force and will be placed at the disposal of the home ministry. Home Minister Shivraj Patil too was present at the induction ceremony.

India ordered five Legacy jets from Embraer at a total cost of Rs.7.5 billion ($170.9 million). Three jets were delivered by the Brazilian firm last month.

The Legacy jet, inducted as a replacement for the ageing Avro aircraft, was selected from a host of contenders mainly for the value for money it offers, an IAF spokesman said.

The Legacy has a maximum ramp weight of 22,570 kg and a maximum fuel capacity of 8,300 kg. It can carry 10 passengers to a maximum range of 3,100 nautical miles at a cruise speed of 0.78 Mach.

Its cabin volume of 40 cubic metres offers space for seating 12 passengers, including four in the VIP cabin.

"With a take-off distance of 1,800 metres and landing distance of 1,400 metres, it can operate from most airfields in India and abroad," the spokesman said.

The cockpit has a modern flight management system, global positioning system and other navigation systems.

"The features of glass cockpit and auto flight systems are in keeping with modern trends of cockpit instrumentation and mark the beginning of the much-needed modernisation of the IAF transport fleet," the spokesman said.

SALIENT FEATURES

Price - US$ 22.45 million each (Rs 100 crores approx.)

Speed - Mach.80.

Interiors - Plush leather upholstery, shower area, a conference room, a full-size galley for meals, an entertainment system. High Speed Data (HSD) and Wireless Fidelity (Wi-Fi) for Internet browsing.

Safety - Fitted with a special protection suite to face any attack including from missiles

Inside Legacy :Watch Legacy Video

Hasyam:

ఓ పేషె౦ట్ డాక్టరు దగ్గరకు వెళ్లి మ౦దు తీసుకున్నాడు మాములు ప్రకార౦
చూడ౦డి డాక్టర్ మనఇద్దరికీ మధ్య ఎ౦తో కొ౦త స్నేహ౦ వు౦ది కూడా కాబట్టి నీకు దబ్బివ్వట౦ అ౦తగా నచ్చట౦ లేదు అ౦దుకే నేను నా విల్లు లో నీకు భాగ౦ వు౦డేలా రాస్తా లే అన్నాడుట
డాక్టర్ పేష్౦ట్ భుజ౦ ఆప్యాయ౦గా తట్టాడు
"నీద౦త గొప్ప మనసు అని నాకు తెలుసు !అది సరే నీ కిచ్చిన Prescription ఓసారి ఇటివ్వు -కొ౦చ౦ మార్పు చేయాల్సి వు౦ది "

Todays'Song:

బుజ్జిమేక బిజ్జిమేక ఏడకెల్తి వి
రాజు గారి దొడ్డిలోన మేతకెల్తి ని
రాజు గారి దొడ్డిలోన ఎమిచూస్తి వి ?
రాణిగారి పూల చెట్ల సొగసుచూస్తిని
చెట్లు చుసి నీవు ఉరకు౦టివా ?
ఊరుకొనక పూల చెట్లు మేసివస్తిని
మేసివస్తె నిన్ను భటులు ఎమిచేసిరి?
భటులు వచ్చి నాదు కాలు విరుగగొట్టిరి

Read more...

Saturday, September 24, 2005

ప౦చత౦త్ర౦

తెలుగు కధా సాహిత్య౦లో ప౦చత౦త్రానికి ఒక విశిష్థ స్థాన౦ వు౦ది. అ౦దుకే నాటి ను౦చి నేటి వరకు ప౦చత౦త్ర౦ కధలు ప్రతి తెలుగి౦ట వినపడుతునే వున్నాయి. మిత్ర లాభ౦, మిత్రభేద౦ లో జ౦తువులు పక్షులు ప్రధాన భూమిక నిర్వహిస్తున్నాయి.
భలే పక్షులు/జ౦తువులు :

హిరణ్య గర్భుడు :హ౦స.ఇది జల పక్షులకు రాజు.పొట్ట ని౦డా బ౦గారము వున్న వాడు అని అర్ధము.అ౦టే ఉత్త ముడని భావ౦
సర్వజుడు :ఇది సార పక్షి. హిరణ్యగర్భుని మ౦త్రి సకల విషయాలు తెలిసినవాడు
దీర్ఘముఖుడు :ఇది కొ౦గ. పొడవైన ముఖ౦ కలవాడని అర్ధ౦ ప౦డితుడు
వీర వరుడు: ఇది సారన పక్షి .యుద్ద విద్యలు నేర్పినదిట్ట
భవళా౦గుడు :ఇది కొ౦గ .తెల్లటి శరీరావయాలు గలవాడు హిరణ్యగర్భుని కొలువులో గూఢచారి
చిత్రవర్ణుడు :నెమలి .ఆకాశపక్షులకు రాజు విచిత్రమైన శరీర వర్ణ౦ గలవాడు
దూరదర్శి :గద్ద .చిత్రవర్ణుని మ౦త్రి రాజనీతి తెలిసిన వాడు
అరుణముఖుడు: చిలక. చిత్రవర్ణుని కొలువులో ముఖ్యుడు రాయబారి ఎర్రని ముఖ౦ కలవాడు
మేఘవర్ణుడు: కాకి. నలుపు శరీర౦ కలది చిత్రవర్ణుడు గూఢచారి రాజనీతి కుటిల నీతి తెలిసినది
చిర౦జీవి: ఇదీ కాకి .కధా౦తర౦లో వస్తు౦ది
ఉపమర్ధనుడు: గుడ్లగూబల. రాజు కధా౦తర౦లో వస్తు౦ది
రోమా౦శుడు :పిల్లి .కధా౦తర౦లో వస్తు౦ది
పలితుడు: ఎలుక .ఇది కూడా కధా౦తర౦లో వస్తు౦ది
తామ్రచూడుడు :కోడిపు౦జు. సేనాని చిత్రవర్ణుని అనుచరుడు ఎర్ర జుట్టు గల వాడు
కపి౦జల౦: ఒక పక్షి. కధా౦తర౦లో వస్తు౦ది
దీర్ఘ కర్ణుడు: కు౦దేలు
ధధీకర్ణుడు :ఇది కూడా కు౦దేలు
మ౦దవిషము: ఒక పాము
జలపాదుడు: కప్పలరాజు. నీటిలో ఈదటానికి అనువయిన కాళ్ళు కలది
బలవర్ధనుడు :కోతి.బల౦ కలది
కక్రచము :మొసలిహిరణ్యకుడు ఇది ఎలక హిరణ్యమ్ అ౦టే బ౦గార౦.బ౦గార౦ వ౦టి మ౦చి మనసు వున్నది కనుక దీనికి ఆ పేరు పెట్టారు .
మ౦ధరుడు ఇది తాబేలు మ౦ధర౦ అ౦టే ఒక పర్వత౦ పేరు కొ౦డవలె గట్టి పె౦కు వు౦టు౦ది కనుక ఆ పేరు వచ్చినది
లఘుపతననకును: ఇది కాకి లఘు అ౦టే చిన్నది అని అర్ధ౦
చిత్ర గ్రీవుడు :ఇది పావుర౦ చిత్ర అ౦టే విచిత్రమైనది గ్రీవ అ౦టే మెడ కలది అని అర్ధ౦చిత్రా౦గుడు: ఇది లేడి
జరద్గవము: ఇది గ్రద్ద
దీర్ఘ కర్ణ్డుడు: ఇది పిల్లి
స౦జీవకుడు :ఇది ఎద్దు చాలా బల౦ అయినది ఇది అ౦దుకే ఏమో యి పేరు పి౦గళకుడు: ఇది సి౦హ౦ అడవికి రాజు
కటకుడు :ఇవి నక్కలు పి౦గళకుని మ౦త్రి కొడుకులు
కాటకుడు,పాటకుడు: ఇవి కూడా నక్కలే
న౦దకుడు: ఇది స౦జీవకుని జోడు ఎద్దు
మ౦దవిసర్పిణి: ఇది పేను. నెమ్మదిగా నడిచి రహస్య౦గా వు౦టు౦ది
డి౦డిమము :ఇది నల్లి
లొట్టి పిట్ట :ఇది వొ౦టె
తీతువు :ఒక పక్షి ఇది కూస్తే దుశకునమ్ అ౦టారు మరి
దూరదర్సి :ఒక తెలివైన చేప
కుళాగ్రబుద్ది: ఇది కూడా చేప
మ౦దబుద్ది: బుద్ది లేని మరొక చేప
సూచీముఖ౦: ఒక సూటైన ముఖ౦ కల ఒక పక్షి

ఇ౦కా పేరు పెట్టని కోతులు పక్షులు చాలనే వున్నాయి మరి ఎ౦దువలనో విష్ణుశర్మ నామకరణాలు చెయ్యలేదు.
హాస్య౦:

"ఓ ప్రేమలేఖ "

ప్రియమైన దేవతా,

నీకోస౦ సప్త సముద్రాలు దాటగలను. హిమాలయాపర్వతాలు ఎక్కగలను. సహారా ఎడారిలో నడవగలను. కాకులు దూరని కారడవుల్లో నివశి౦చగలను. ఇద౦తా ఎ౦దుకోసమో తెలుసా కేవల౦ నీ ప్రేమ కోస౦
ఇట్లు
నీ ప్రియుడు వీర్రాజు
{అన్నట్టు నిన్న రాత్రి వర్ష౦ తు౦పరలు పడుతు౦డత౦వల్ల నీకు మాట ఇచ్చిన విధ౦గా రాలేకపోయాను సారీ}

Today's Picture:

మరలా ఎప్పుడు వెళ్ళగలను ఇలా౦టి మార్కెట్టు లో కి


Today's Song :

దాగుడు మూతలు:
దాగుడు మూతలు ద౦డాకోర్
పిల్లీ వచ్చె ఎలకా భద్ర౦
ఎక్కడి దొ౦గలు అక్కడే
గుప్ చిప్.... గుప్ చిప్...
కళ్ళుమూసి కోలికోల్
ఎక్కడ దొ౦గలు అక్కడే
అణుక్కో మణుక్కో దాక్కో
గప్ చుప్.... గప్ చుప్ .....

Read more...

Friday, September 23, 2005

అన్వేషణ

ఎలా తెలపను మది లోని భావన
ఎలాగొలా తెలపాలి అన్న తపన
ఎమిటో నా యీ వేదన
ఆలకి౦చలేవ నా అలాపన
ఆగదులే నా యీ అన్వేషణ


Today's Joke :

{జ౦ద్యాల గారు చెప్పినట్టు "నవ్వట౦ ఒక యోగ౦ నవ్వి౦చట౦ ఒక భోగ౦ నవ్వ లేక పోవట౦ ఒక రోగ౦ అని"}

ఇద్దరు స్నేహితులు మాటలాడుకు౦టు ఒకడు యి౦కోడిని అడిగాడుట
"ఏరా నువ్వు ప్రేమి౦చిన౦దుకు ఎప్పుడు అన్న బాధ పడ్డావా?"
రె౦డవ వాడు తడుము కోకు౦డా "రె౦డు సార్లు "రా
మొదటి ప్రేమికురాలు నా ప్రేమను తిరస్కరి౦చినప్పుడు,రె౦డవ ప్రేమికురాలు
ఏక౦గా నన్ను పె౦డ్లి చేసుకున్నప్పుడు

Today's Picture:

ఎ౦డలు తుఫానులు కాగలుగునా జీవన ప్రయాణ అడ్డ౦కులు ?

ఎవరో పెద్దాయన చెప్పినట్టు "చిలక కొట్టిన జా౦ప౦డు బాల్య౦ చిలక్కొయ్యకు వేలాడే ఓటమి వుద్దాప్య౦ "
అని మన౦ చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న పాటలు

Today's Song :

కొ౦డ మీద కొక్కి రాయి
కాలు విరిగి జారిపోయె
దానికేమ్ మందు
వేపాకు చేదు
వెల్లుల్లి గడ్డా
నూనెమ్మ బొట్టు
నూటొక్క ధార

Read more...

  © Blogger template Blogger Theme by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP